182 Job

by Easy Ray on 23 March, 2020

Chan Aye Thar Zan, Mandalay , Myanmar

ရုပ်ရည်သန့်ပြန့် ရိုးသားကြိုးစားပြီး အလုပ်ကို တာဝန်ကျေပွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။
၀န်ဆောင်မှု့ ပေးရမည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သဖြင့် စိတ်ရှည်သောသူဖြစ်ရမည်။
စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။
နေ၊စား ငြိမ်းစီစဉ်ပေးမည်

အသက် (၁၈) နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်၊
အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်၍ ရိုးသားကြိုးစားတက်ကြွသောသူဖြစ်ရမည်၊
အရည်အချင်းပေါ်မူ၍ လစာညှိုနှိုင်းပေးမည်။
အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။

by Grand Royal Group International on 08 September, 2020

Hlaing, Yangon , Myanmar

Job Description

Responsible for:

 • Executing day-to-day project deliverables from ideation to launch with guidance from Innovation Manager
 • Talking to consumers for insight generation
 • Creating project Gantt Chart and follow thru on key project milestones
 • Coordinating and gathering information from key stakeholders on new product feasibility / viability
 • Suggesting and executing marketing activities for new products
 • Adapting the materials to Myanmar market (i.e. translation from English to Burmese, check the message)
 • Processing system requests for marketing activities
 • Ensure timeliness of project milestones.
 • Measure impact of marketing activities during launch and suggest improvements to the marketing mix
 • Monitor product development expense within a set budget.

Job Requirements

 • Must be innovative and think out-of-the-box
 • Good inter-personal and presentation skills
 • Proactive and pays attention to detail
 • Minimum university graduate.
 • Have a certificate of brand management.
 • Have minimum a certificate of marketing subject.
by Definity Group of Co.,Ltd on 25 March, 2020

Kyauktada, Yangon , Myanmar

Coordinate daily Front of the House and Back of the House restaurant operations
Deliver superior service and maximize customer satisfaction
Respond efficiently and accurately to customer complaints
Regularly review product quality and research new vendors
Organize and supervise shifts
Appraise staff performance and provide feedback to improve productivity
Estimate future needs for goods, kitchen utensils and cleaning products
Ensure compliance with sanitation and safety regulations
Manage restaurant’s good image and suggest ways to improve it
Control operational costs and identify measures to cut waste
Create detailed reports on weekly, monthly and annual revenues and expenses
Promote the brand in the local community through word-of-mouth and restaurant events
Recommend ways to reach a broader audience (e.g. discounts and social media ads)
Train new and current employees on proper customer service practices
Implement policies and protocols that will maintain future restaurant operations  

 

Proven work experience as a Restaurant Manager, Restaurant General Manager, Hospitality Manager or similar role
Proven customer service experience as a manager
Extensive food and beverage (F&B) knowledge, with ability to remember and recall ingredients and dishes to inform customers and wait staff
Familiarity with restaurant management software, like OpenTable and PeachWorks
Strong leadership, motivational and people skills
Acute financial management skills
BSc degree in Business Administration; hospitality management or culinary schooling is a plus  

by Strong Source Holding Co.,Ltd on 18 February, 2020

Lanmadaw, Yangon , Myanmar

 • တရုတ်စကားရေး၊ ဖက်၊ ပြော ကျွမ်းကျင်ရမည်။
 • Restaurant တွင် Chinese translator တာ၀န်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်၊၊
 • Time City နှင့် ဆရာစံလမ်း၊ ဗဟန်း တွင်တာ၀◌န်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
by Asia Time Group of Companies on 11 March, 2020

South Okkalapa, Yangon , Myanmar

• သွက်လက်၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်
Receptionist Supervisor For PyinOoLwin New Hotel

• ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ (သို့) တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေဆဲသူဖြစ်ရမည်။
• ရုပ်ရည်ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။
• Hotel Receptionist အ‌တွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
• Front Office Operation Certificate ရှိရမည်။

by ACE Hotel & Tourism Group on 04 February, 2020

Thaketa, Yangon , Myanmar

Job Requirements:
•    Degree holder.
•    Related diploma or certificate holder.
•    Age 35 and above.
•    Minimum 5 years of F&B working experience which will include 2 years of F&B management experience.
•    Proficient in English.
•    Chinese Language (to liaise with Chinese speaking associates) will be advantage.
•    Excellent knowledge of F&B management and F&B operations.
•    Excellent communication and interpersonal skills.
•    Leadership abilities and excellent organizational and time management skills.
•    High customer service focus.
•    High levels of flexibility and adaptability.
•    Strong team playing skills.


Job Description:
•    This position requires strong attention to detail, leadership skills, and ensures quality assurance standards are met at all times. 
•    Ensure that restaurants operate efficiently and profitably, achieving targets set by the company.
•    Leading and managing restaurants and bars including restaurant marketing strategies, overseeing food quality, developing menus.
•    Assist to organize marketing activities, such as promotional events and discount schemes.
•    Prepare reports at the end of the shift/week, including staff control, food control and sales of the day.
•    Create and execute plans for department sales, profit and staff development.
•    Manage staff throughout their shift and providing them with feedback.
•    Maintain high standards of quality control, hygiene, health and safety.
•    Check stock levels and ordering supplies; ensure sufficient par to support the operations.

 

by Emerald Palace Hotel on 31 January, 2020

Sanchaung, Yangon , Myanmar

GENERAL DUTIES:
•    Responsible for supervising and coordinating all activities of personnel engaged in serving food and beverages in Restaurant area.


SPECIFIC DUTIES:
RESPONSIBILITIES AND MEANS 


•    Briefs personnel on preparations, service and content of menu items. Coordinates with kitchen on daily or monthly specials and promotions.
•    Performs other duties as may be assigned.
•    Ensures that the restaurant adhere to proper control procedures and comply with all liquor laws and regulations by spot-checking daily.
•    To assist implementation of service standards and procedures and to ensure that they are achieved and followed by proper training, supervision and control.
•    To work closely with the Chef and in charge of the Kitchen on quality of food.
•    To submit all pertinent information to the Hotel Manager for the “F&B Managers Monthly Report”.
•    To continuously create and develop ideas/actions in order to improve the Performance Monitor Program.
    Monitors daily the flow of service in the Restaurant and corrects all abnormalities.
•    To minimize guest complaints, but if they should occur, to take remedial action immediately.
•    To ensure that all guests are greeted and seated courteously without delay at a properly set and clean table.
•    To ensure that all guests are served promptly.
•    Serves or assists service as required to ensure the service standard is met.
    To check on the mis-en-place daily.
•    Assists in the building of an efficient team of employees by taking an active interest in their welfare, safety and development.
•    To motivate, educate and develop staff on a continuous basis to achieve an overall maximum of efficiency and confidence.
•    To stress the importance of personal cleanliness, grooming and that the staffs do not deviate from the prescribed uniform and grooming standard.
•    Develops solid working relationships with all operating departments in order to achieve maximum guest satisfaction and quality standard.
•    Ensures attractiveness of all food displays and beverages by checking that cleanliness, colors, eye appeal and orderliness standards are all met.
•    The cleanliness, tidiness and orderliness of the Restaurant is of utmost importance, Thus, a checklist system has to be kept which will ensure all areas are inspected and faults corrected soonest possible, i.e. lighting,tables and stations. Furthermore, chinaware, glassware, silverware and napkins have to be checked constantly to maintain the standard required.
•    Maintains a safe and hygienic work environment and checks daily that all Restaurant areas and staff comply with same.
•    To co-ordinate with the Steward for the backup services.
•    Maintains inventory of equipment and control systems.


ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITIES 

•    Knows all menus, beverage lists and prices as well as the preparation methods. 
•    Assists to prepare and implement new menus on schedule.
    Ensures staff are familiar in all hotel emergency procedures.
•    To be responsible for a daily report in the form of a logbook compiled for all shifts.

by Strong Source Holding Co.,Ltd on 11 February, 2020

Lanmadaw, Yangon , Myanmar

 • တရုတ်စကားရေး၊ ဖက်၊ ပြော ကျွမ်းကျင်ရမည်။
 • Restaurant တွင် Chinese translator တာ၀န်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်၊၊
 • Time City နှင့် ဆရာစံလမ်း၊ ဗဟန်း တွင်တာ၀◌န်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
by ACE Group on 17 March, 2020

Thaketa, Yangon , Myanmar

Job Requirement

 • Bachelor’ Degree with related diploma holder.
 • Age 25 and above.
 • Minimum 4 years of F&B Service experience which will include 1.5 years of relate Level.
 • Good knowledge of F&B Service management and F&B Service operations.
 • Leadership abilities and time management skills.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Basic knowledge of English speaking and writing and good in MS Office.
 • High levels of flexibility and adaptability.
 • Able to multi task and meet deadlines.
 • Able to work under pressure.
 • Highly motivated individual willing to work in teams.
by Brainworks -Total International Schools on 09 January, 2020

Thingangyun, Yangon , Myanmar

Duties and Responsibilities

• To develop strategic plans for the improvement of quality of food, quality of service, gross profit margins and the overall financial results of the department.
• To develop menus that meet and exceed the standards expected by the ‘National Nutritional Standards for School Lunches’.
• Prepares and cooks meat dishes, vegetables and other main dishes; prepares salads, sandwiches, fruit, soups, sauces, and other foods.
• Assists in determining appropriate quantity of food items for cooking and baking; adjusts and extends recipes as needed; maintains food quality standards including appearance, and nutritional requirements.
• Monitors temperatures of food to assure safety and quality standards are met; monitors water temperatures to assure proper temperature for sanitizing.
• Serves food according to established guidelines and replenishes serving containers as needed; serves and sells lunch items to faculty.
• Cleans canteen equipment, utensils and appliances and stores food supplies; assures compliance with kitchen sanitation and safety procedures and regulations; cleans refrigerators and storerooms as required.
• Assists in storing unused food and supplies; disposes of unusable leftovers; utilizes proper methods of handling foods to be stored.
• Operates a variety of standard kitchen utensils and equipment including slicer, chopper, mixer, steamer, dishwasher, electric warmer, range, oven, pressure cooker, computer terminal, dishwasher and other canteen equipment as required.
• Trains and provides work direction to others.
• Records amounts of food sold and monies collected as assigned; assists with inventory and maintains routine records as directed; prepares records of foods cooked and foods leftover.
• Prepares and cook foods for special events, training and meeting as needed; assists in banquets or special events as required.
• Assists in other food service areas as needed; collects money and makes correct change.
• Adheres to the appropriate code of ethics.
• Assist the Catering Manager and in supervising Cook and Catering Assistants in order to achieve cost effect catering service at

Advertisement