182 Job in Myanmar

by Best Western Green Hill Hotel on 24 February, 2020

Tarmwe, Yangon , Myanmar

• ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့၍ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။
• Best Western Green Hill Hotel (Yangon) တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။

• ဟိုတယ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၃ နှစ်ရှိရမည်။
• Pastry / Bakery များပြုလုပ်နိုင်ရမည်။
• စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် အင်္ဂလိပ်စာ အသင့်အတင့်ရေးဖတ်ပြောနိုင်ရမည်။
• ဝန်ထမ်းများအားကျွမ်းကျင်စွာ ထိန်းသိမ် း နိုင်ရမည် ။

by Hotel By The Red Canal on 30 March, 2020

Aung Myay Thar Zan, Mandalay , Myanmar

Skills

 • Able to prepare and handle all aspects of food,
  especially North and South Indian, and Tandoori Dishes.
 • Able to create new dishes and promote menus for
  people of multiple cultures.
 • Able to maintain food safety and hygiene
  standards according to HACCP.
 • Able to make breakfast, lunch and dinner for 100
  people daily.

Qualifications

 • At least 3 to 5 years of experience working at
  an Indian cuisine restaurant.
 • Speaks Hindi and/or English.
 • Must be between ages of 27 to 40.
 • Must be passionate about food, compliant with
  hygiene standards, and must be able to work in high pressure environment.
 • A positive attitude with enthusiasm for customer
  satisfaction.
by Golden Environmental Construction and Development Co., Ltd on 20 February, 2020

Thaketa, Yangon , Myanmar

JOB DESCRIPTION

* Prepare tables for meals.

* Greeting guests ( with eye contact and smile )

* Escort guests to their tables.

* Taking food and drink orders.

* Have basic knowledge of food and beverage menu items.

* Serving the order to the customer.

* Check with guests to ensure that they are enjoying their meals and take action to correct any problems.

* Clean and remove dishes from the table after service is completed.

* Clean all spillage during mealtime and close.

* Cleaning the tables.

* Establish effective employee relations and maintain the highest level of professionalism,ethics and attitude towards all guests,clients and employees.

JOB REQUIREMENT

* High School ( OR ) Certificate in food & Beverage.

* Under 40 years old.

* Must have minimum 3 yers and more relevant working experience in a restaurant/Hotels.

* Pleasant looking, cheerful and good working personality will be added advantage.

by Memories Group on 18 March, 2020

Hlaing Thar Yar, Yangon , Myanmar

• Preparing a wide variety of goods such as cakes, cookies, pies, bread etc. following traditional and modern recipes
• Creating new and exciting desserts to renew our menus and engage the interest of customers
• Decorating pastries using different icings, toppings etc. to ensure the presentation will be beautiful and exciting
• Monitor stocks for baking ingredients such as flour, sugar etc. and make appropriate orders within budget
• Check quality of material and condition of equipment and devices used for cooking
• Guide and motivate pastry assistants and bakers to work more efficiently

• Proven experience as Pastry Chef, baker or relevant role
• Great attention to detail and creativity
• Organizing and leadership skills
• Willingness to replenish professional knowledge
• In depth knowledge of sanitation principles, food preparation and baking techniques and nutrition
• Working knowledge of baking wit.

by Hotel by the Red Canal, Mandalay on 22 June, 2020

Aung Myay Thar Zan, Mandalay , Myanmar

Job Description

• Hygiene, Costing ပိုင္းမ်ားကိုကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္ရမည္ ။
• ရိုးသားႀကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
• က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရမည္။
• ကၽြမ္းက်င္မႈေပၚမူတည္ၿပီး လစာင္င္စားခြင့္ရွိသည္။


Desired Skills and Expertise

• မိမိလုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းပိုင္းအား တာဝန္ယူနိုင္ရမည္။
• Team ကို ဦးေဆာင္နိုင္ရမည္။
• ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးရွိရမည္။
• စားဖိုမႈးလုပ္သက္ အနည္းဆုံး (2) ႏွစ္ရွိရမည္။
• အသက္ (50) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။
• ဥေရာပအစားအစာမ်ားခ်က္ျပဳတ္နိုင္ရမည္။


We offer

• Male/Female.
• Salary is negotiable.
• Service Bonus + Hostel Allowance + Meal arrangement + Competitive salary depending on
experience


Work location

No(417) Corner of 63 & 22 streets,Aung Myae Thar Zan Township.,Mandalay.

by Strong Source Holding Co.,Ltd on 15 February, 2020

Lanmadaw, Yangon , Myanmar

 • အခြေခံပညာ အထက်တန်းထိတက်ရောက်ဖူးသူ ဖြစ်ရမည်။
 • ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။
 • သွက်လက်ပြီး Customer Service အားစိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။
 • ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ စားသောက်ဆိုင်ကြီးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
by Hotel By The Red Canal on 30 March, 2020

Aung Myay Thar Zan, Mandalay , Myanmar

POSITION SUMMARY:

 • Manages daily restaurant operations and assists with menu planning maintains sanitation standards and assists servers and hosts on the floor during peak meal periods. 
 • Strives to continually improve guest and employee satisfaction and maximize the financial performance in areas of responsibility.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

 

 • Oversea the dining area, supervises food and beverage service staff in accordance with operating policies that he or she may help establish.
 • Creates a positive team atmosphere among Team Members.
 • Maintains records of staff periodic manner and operating costs.
 • Provides feedback and coaching to the Team regularly.
 • Understands building capability through Cross training
 • Treats all Team Members fairly, with respect.
 • Sets high standards for appropriate team behaviour on shift.
 • Works with food and beverage staff to ensure proper food presentation and proper food-handling procedures.
 • Handle guest complaints in restaurants.
 • Schedules periodic food and beverage service staff meetings to ensure correct interpretation of policies and obtain feedback from staff members.
 • Maintain budget and employee records, prepare payroll, and pay bills, or monitor bookkeeping records.
 • Check the quality of deliveries of fresh food and baked goods.
 • Meet with sales representatives to order supplies such as tableware, cooking utensils, and cleaning items.
 • Arrange for maintenance and repair of equipment and other services.
 • Total receipts and balance against sales, deposit receipts, and lock facility at end of day.
 • Ensures new products are executed properly the following roll-out.
 • Is capable of handling irate customers with a friendly/calm attitude.
 • Ensures product quality and great service.
 • Shows enthusiasm about guest within the restaurant.
 • Is flexible in dealing with changes/problems (e.g., being short staffed).
 • Has effectively forecasted restaurant needs.
 • Shifts priorities and goals as work demands change.
 • Priorities tasks effectively to ensure most important tasks are completed on time.
 • Delegates and follow-up effectively.
 • Taking Ownership of issues or tasks and also give detail update of the F&B manager and the General Manager.
 • Seeks, listens and responds to Guest feedback.
 • Coaches team on how to exceed Guest expectations.
 • Does not blame others; takes accountability for problems.
 • Effectively identifies restaurant problems through reports and can ideate & execute to resolve the same.
 • Proficiency in using computer software to monitor inventory, track staff schedules and pay, and perform other record keeping tasks.
 • Proficiency in Point of sale ( POS ) software, inventory software, Restaurant guest satisfactory tracking software etc.
 • Assist in planning regular and special event Menu.

 

PREREQUISITES:

Education:

 • Degree, High schooling or one year's Diploma in Hotel Management or equivalent.

Experience: 

 • Has effectively managed Team Members for 12+ months.
 • Previous experience in similar Job role.
 • Coached and improved performance of at least one poorly performing Team member/Manager
by Brainworks -Total International Schools on 09 January, 2020

Thingangyun, Yangon , Myanmar

Daily

•    Maintain the high level of hygiene standards throughout the catering establishment.
•    Fridge & freezer temperatures to be recorded.
•    Food temperatures to be recorded from kitchen as well as on the hot plate.
•    Open & closing checks to be done daily and signed off by Chefs.
•    All staff to be wearing correct uniforms at all times.
•    All uniforms are clean on and ironed.
•    All staff required to use correct tools at all times.
•    All food to be produced to a high standard and to the correct temperature.
•    All food to be garnished on hot plate.
•    All chemicals to be stored away in locked cabinet except daily spray bottles.
•    Minimum of ten items to be on the salad bar including one of each of the following: meat, fish, cheese or egg item.
•    All accidents to be logged as they happen in the SFBB manual.
•    Report all issue in the day to day running of the kitchen to the Head Chef.
•    Report any Maintenance issues to the Head Chef.
•    All staff that have been off sick must report to the Head Cook on the day of return and fill in a back to work form accordance to the Staff Handbook.
•    Store rooms to be kept clean and tidy with no food products/containers on the floor.
•    Fridges/Freezers are to be kept clean and tidy with all items labelled and day dotted.
•    Support all staff where necessary and if any further support is needed then liaise with the Head Cook.
•    Document all issues that may occur with staff and report to the Head Chef.
•    Other related duties as directed by the management from time to time.
•    All shifts to be covered and cover where necessary.
 

Weekly

•    Check all equipment is safe with no defects.
•    Check all fridges and freezers are running correctly.
•    Check hot plate is running correctly.
•    Other related duties as directed by the management from time to time.

by Strong Source Co., Ltd. on 24 July, 2020

Lanmadaw, Yangon , Myanmar

Job Description
• Good communication skills and interpersonal skills.

Desired Skills and Expertise
• At least Matriculation class passed and diploma in professional cuisine is preferred
• At least 5 years experiences in related field
• Leadership skills
• Ability to remain calm and undertake various tasks
• Excellent time management abilities
• Up-to-date knowledge of cooking techniques and recipes
• Familiarity with sanitation regulations
• Perfect knowledge and can manage.  


We Offer
• Male
• Salary 600,000 - 800,000

 

Work location
( A-2 ), Business Center,Corner of Min Ye` Kyaw Swar Road and Pyay Road, 12 Quarter,Lan Ma Daw Township,Yangon, Myanmar.

by Strong Source Co., Ltd. on 22 July, 2020

Kamayut, Yangon , Myanmar

 

Job description

• Time City တွင်တာ၀န်ထမ်းဆောင်ရမည်၊


Desired Skills and Expertise

• Any Graduated
• အသက် (၂၅) မှ (၃၅) နှစ်အတွင်းရှိသူဖြစ်ရပါမည်။
• F & B Restaurant Supervisor ရာထူးဖြင့် အနည်းဆုံးလုပ်သက်(2) နှစ်ထိတဆက်တစပ်ထဲလုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။
• Communication and Relationship skill ကောင်းမွန်ပြီး Problem Solving skill ရှိသူဖြစ်ရပါမည်။
• Service Team (Waiter,Waitress,) များကို လမ်းညွှန်ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ 

 

We offer

• Male
• Salary is negotiable


Work location

( A-2 ), Business Center,Corner of Min Ye` Kyaw Swar Road and Pyay Road, 12 Quarter,Lan Ma Daw Township,Yangon, Myanmar.

 

 

Advertisement