Advertisement

170 Job in Myanmar

by Apex Hospitality Group on 19 March, 2020

Hlaing, Yangon , Myanmar

 • အဆင့်မြင့် လက်ဖက်ရေဆိုင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။
  • (အလတ်မှအကြီး)လက်ဖက်ရေဆိုင်ကိုအောင်မြင်စွာ စီမံခန့်ခွဲခဲ့သူဖြစ်ရမည်။
  • ဝန်ထမ်းများ ရှာ၊သင်ကြား၊လမ်းညွှန် ပေးရမည်။
  • လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ပေးအပ်နိုင်ရမည်။
  • လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့် အစီအစဉ်များ လုပ်နိုင်ရမည်။
  • ဝန်ထမ်းများ၏ လစာများကို မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးပေးနိုင်ရမည်။
  • ဆိုင်၏ သန့်ရှင်းရေး နှင့် ဝန်ထမ်းများ တစ်ကိုတာသန့်ရှင်းရေး စည်းစနစ်များ နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
  • ဆိုင်နှင့်ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေကို ပုံမှန် စောင့်ကြည့်ပြီး သတင်းပို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
  • ဆိုင်နှင့်ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို ပိပိရိရိ အုပ်ချုတ်နိုင်ရမည်။
  • အခြားပေးအပ်သော တာဝန်များ
 • To manage an upscale tea shop
  • Have experience successfully managing a sizable tea shop.
  • Hire, train and guide store employees in delivering excellent customer service.
  • Assign rules and responsibilities to employees for operational effectiveness.
  • Develop action plans for the team to meet operational and organizational objectives.
  • Adhere to employee wage and hourly laws.
  • Ensure that store in maintained according to sanitation and cleaning standards.
  • Obtain customer feedback and make appropriate business developments or changes to meet customer needs.
  • Monitor and manage store staffs by regularly conducting performance assessments, providing feedback, and setting challenging goals to improve operational performance.
  • Identify and address issues in store performance.
  • Communicate clearly with all employees to ensure effective store operations.
  • Maintain store environment clean, safe and inviting for customers.
  • Additional ad-hoc duties.
by Apex Hospitality Group Co., Ltd on 17 February, 2020

Hlaing, Yangon , Myanmar

 • Prepare alcohol or non-alcohol beverages
 • Interact with customers, take orders and serve snacks and drinks
 • Assess customers’ needs and preferences and make recommendations
 • Mix ingredients to prepare cocktails
 • Plan and present bar menu
 • Check customers’ identification and confirm it meets legal drinking age
 • Restock and replenish bar inventory and supplies
 • Stay guest focused and nurture an excellent guest experience
 • Comply with all food and beverage regulations
by Memories Group on 18 March, 2020

Hlaing Thar Yar, Yangon , Myanmar

• Preparing a wide variety of goods such as cakes, cookies, pies, bread etc. following traditional and modern recipes
• Creating new and exciting desserts to renew our menus and engage the interest of customers
• Decorating pastries using different icings, toppings etc. to ensure the presentation will be beautiful and exciting
• Monitor stocks for baking ingredients such as flour, sugar etc. and make appropriate orders within budget
• Check quality of material and condition of equipment and devices used for cooking
• Guide and motivate pastry assistants and bakers to work more efficiently

• Proven experience as Pastry Chef, baker or relevant role
• Great attention to detail and creativity
• Organizing and leadership skills
• Willingness to replenish professional knowledge
• In depth knowledge of sanitation principles, food preparation and baking techniques and nutrition
• Working knowledge of baking wit.

by Amata Hotel Group on 24 February, 2020

Mayangone, Yangon , Myanmar

• Must have strong communication skill.
• Must have self-motivation skill.
Demi Chef at Hotel & Resort Industry.

• Must be able to relocate in Amata Resort, Andaman Island.(Near Kawthaung)
• Must have able to work under pressure.
• Must be a commitment person in work place.
• Interview will be held in Yangon Head Office.

by Golden Environmental Construction and Development Co., Ltd on 20 March, 2020

Thaketa, Yangon , Myanmar

JOB DESCRIPTION

* Prepare tables for meals.

* Greeting guests ( with eye contact and smile )

* Escort guests to their tables.

* Taking food and drink orders.

* Have basic knowledge of food and beverage menu items.

* Serving the order to the customer.

* Check with guests to ensure that they are enjoying their meals and take action to correct any problems.

* Clean and remove dishes from the table after service is completed.

* Clean all spillage during mealtime and close.

* Cleaning the tables.

* Establish effective employee relations and maintain the highest level of professionalism,ethics and attitude towards all guests,clients and employees.

JOB REQUIREMENT

* High School ( OR ) Certificate in food & Beverage.

* Under 40 years old.

* Must have minimum 3 yers and more relevant working experience in a restaurant/Hotels.

* Pleasant looking, cheerful and good working personality will be added advantage.

by Golden Environmental Construction and Development Co., Ltd on 03 March, 2020

Thaketa, Yangon , Myanmar

JOB DESCRIPTION

* Prepare tables for meals.

* Greeting guests ( with eye contact and smile )

* Escort guests to their tables.

* Taking food and drink orders.

* Have basic knowledge of food and beverage menu items.

* Serving the order to the customer.

* Check with guests to ensure that they are enjoying their meals and take action to correct any problems.

* Clean and remove dishes from the table after service is completed.

* Clean all spillage during mealtime and close.

* Cleaning the tables.

* Establish effective employee relations and maintain the highest level of professionalism,ethics and attitude towards all guests,clients and employees.

JOB REQUIREMENT

* High School ( OR ) Certificate in food & Beverage.

* Under 40 years old.

* Must have minimum 3 yers and more relevant working experience in a restaurant/Hotels.

* Pleasant looking, cheerful and good working personality will be added advantage.

by Hotel By The Red Canal on 04 February, 2020

Aung Myay Thar Zan, Mandalay , Myanmar

Skills

 • Able to prepare and handle all aspects of food,
  especially North and South Indian, and Tandoori Dishes.
 • Able to create new dishes and promote menus for
  people of multiple cultures.
 • Able to maintain food safety and hygiene
  standards according to HACCP.
 • Able to make breakfast, lunch and dinner for 100
  people daily.

Qualifications

 • At least 3 to 5 years of experience working at
  an Indian cuisine restaurant.
 • Speaks Hindi and/or English.
 • Must be between ages of 27 to 40.
 • Must be passionate about food, compliant with
  hygiene standards, and must be able to work in high pressure environment.
 • A positive attitude with enthusiasm for customer
  satisfaction.
by Mercure Mandalay Hill Resort Hotel on 03 February, 2020

Kyauktada, Yangon , Myanmar

 • ပညာအရည်အချင်း တက္ကသိုလ်အဆင့် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
 • အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်၊ ရေးတတ်ရမည်။
 • ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိ၍ စကားပြောပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။
 • လူအမျိုးမျိုးနှင့် အဆင်ပြေစွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
 • F&B အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
by White Rice Restaurant on 16 January, 2020

Hlaing Thar Yar, Yangon , Myanmar

• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၁) ႏွစ္ ရွိရမည္။
• စကားေျပာေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။
• ေရရွည္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

• တရုတ္စကားေျပာတတ္ရမည္။
• အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ရမည္။

by Hotel By The Red Canal on 30 March, 2020

Aung Myay Thar Zan, Mandalay , Myanmar

POSITION SUMMARY:

 • Manages daily restaurant operations and assists with menu planning maintains sanitation standards and assists servers and hosts on the floor during peak meal periods. 
 • Strives to continually improve guest and employee satisfaction and maximize the financial performance in areas of responsibility.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

 

 • Oversea the dining area, supervises food and beverage service staff in accordance with operating policies that he or she may help establish.
 • Creates a positive team atmosphere among Team Members.
 • Maintains records of staff periodic manner and operating costs.
 • Provides feedback and coaching to the Team regularly.
 • Understands building capability through Cross training
 • Treats all Team Members fairly, with respect.
 • Sets high standards for appropriate team behaviour on shift.
 • Works with food and beverage staff to ensure proper food presentation and proper food-handling procedures.
 • Handle guest complaints in restaurants.
 • Schedules periodic food and beverage service staff meetings to ensure correct interpretation of policies and obtain feedback from staff members.
 • Maintain budget and employee records, prepare payroll, and pay bills, or monitor bookkeeping records.
 • Check the quality of deliveries of fresh food and baked goods.
 • Meet with sales representatives to order supplies such as tableware, cooking utensils, and cleaning items.
 • Arrange for maintenance and repair of equipment and other services.
 • Total receipts and balance against sales, deposit receipts, and lock facility at end of day.
 • Ensures new products are executed properly the following roll-out.
 • Is capable of handling irate customers with a friendly/calm attitude.
 • Ensures product quality and great service.
 • Shows enthusiasm about guest within the restaurant.
 • Is flexible in dealing with changes/problems (e.g., being short staffed).
 • Has effectively forecasted restaurant needs.
 • Shifts priorities and goals as work demands change.
 • Priorities tasks effectively to ensure most important tasks are completed on time.
 • Delegates and follow-up effectively.
 • Taking Ownership of issues or tasks and also give detail update of the F&B manager and the General Manager.
 • Seeks, listens and responds to Guest feedback.
 • Coaches team on how to exceed Guest expectations.
 • Does not blame others; takes accountability for problems.
 • Effectively identifies restaurant problems through reports and can ideate & execute to resolve the same.
 • Proficiency in using computer software to monitor inventory, track staff schedules and pay, and perform other record keeping tasks.
 • Proficiency in Point of sale ( POS ) software, inventory software, Restaurant guest satisfactory tracking software etc.
 • Assist in planning regular and special event Menu.

 

PREREQUISITES:

Education:

 • Degree, High schooling or one year's Diploma in Hotel Management or equivalent.

Experience: 

 • Has effectively managed Team Members for 12+ months.
 • Previous experience in similar Job role.
 • Coached and improved performance of at least one poorly performing Team member/Manager
Advertisement